Sunday, August 26, 2007

ក្រុង កែប (Krung Kep)


យោងតាមគ្រប់គ្រងភូមិបាល, ក្រុងកែបត្រូវបានចែកចេញជា ខណ្ឌ ក្នុងនោះមាន សង្កាត់៖

ខណ្ឌ ដំណាក់ចង្អើរ ខណ្ឌ កែប
1 សង្កាត់ អង្កោល សង្កាត់ កែប
2 សង្កាត់ អូរក្រសារ សង្កាត់ ព្រៃធំ
3 សង្កាត់ ពងទឹក

No comments: